Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 4, 2000


The Ontology of Production Planning

Ofelia VASILESCU

Abstract:

În acest articol, vom prezenta un cadru general de configurare a aplicaţiilor de conducere a proceselor de producție. Acest cadru este utilizat ca bază pentru structurarea şi simplificarea procesului de construire a modelelor bazate pe restricții pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de conducere a proceselor de producție. Deși aplicaţiile care au performanţe mari cer soluţii personalizate, din păcate, timpul şi costul asociat pentru astfel de sisteme cu domeniu specific este prea mare. Cadrul propus definește o bază de concepte extensibile şi reutilizabile pentru a descrie şi a reprezenta problemele, domeniile şi restricţiile planificării procesului de producţie. Proprietățile comune conducerii proceselor de producție, în metamodelul orientat agent, prezentat în continuare, sunt definite drept concepte primare, existente în baza de cunoștințe a domeniului.

Keywords:
conducerea producţiei, componente reutilizabile, ontologia planificării producţiei.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ofelia VASILESCU, "The Ontology of Production Planning", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 31-38, 2000.