Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 3, 2000


Information Technology Goes Straight to Accredited Laboratories

Anca D. IONIȚĂ, Traian lONESCU

Abstract:

Articolul abordează problematica informatizării unui laborator acreditat, reflectând stadiul actual pe plan mondial şi putând fi util laboratoarelor de încercări din ţară, care stabilesc o strategie de informatizare pe termen lung sau scurt, sau care folosesc deja calculatoare în unele activități. Prin implicarea unui sistem computerizat, toate funcţiile laboratorului au de câştigat, începând de la activitățile curente şi continuând cu calibrarea, întreținerea, gestiunea înregistrărilor de date şi asigurarea securității. Tehnica de calcul trebuie utilizată corespunzător, conform unor standarde generale pentru informatizarea laboratoarelor. Se marchează, în final, tendința actuală de interconectare a laboratoarelor în sisteme distribuite, oferind un grad înalt de flexibilitate şi de comunicare.

Keywords:
laboratoare acreditate, validarea sistemelor computerizate, gestiunea integrată a datelor, laboratoare virtuale.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Anca D. IONIȚĂ, Traian lONESCU, "Information Technology Goes Straight to Accredited Laboratories", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 11-15, 2000.