Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 1, 2000


Industrial Informatics. New Paradigms and Applications

Marius GURAN

Abstract:

Recenzie a lucrării Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii, de Florin Gheorghe Filip, Boldur Bărbat (Editura Tehnică, Bucureşti, 1999)

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Marius GURAN, "Industrial Informatics. New Paradigms and Applications", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 67-68, 2000.