Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 1, 2000


Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part I: Definitions, Classification, Topics

Simona Iuliana CARAMIHAI, Virginia Ecaterina OLTEAN

Abstract:

O clasă largă de procese fizice, tehnice, economice sau biologice se modelează prin interacţiunea dintre dinamici cu evenimente discrete și sisteme dinamice cu spațiul stărilor continuu. Acest tip de modele constituie o clasă de sisteme dinamice hibride, de mare actualitate, printre altele, în studiul sistemelor automate complexe. Obiectivul lucrării de faţă este prezentarea principalelor clase de sisteme hibride precum și a problematicii generale, specifice domeniului. Expunerea este însoțită de numeroase exemple intuitive originale sau alese din literatură.

Keywords:
sistem cu evenimente discrete, sistem hibrid (SH), comutații, modelare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Simona Iuliana CARAMIHAI, Virginia Ecaterina OLTEAN, "Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part I: Definitions, Classification, Topics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 5-12, 2000.