Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 4, 1999


Temperature Regulation in A Pipe Furnace. Case Study

Florina UNGUREANU

Abstract:

În această lucrare, se studiază reglarea robustă a temperaturii înt-un cuptor tubular, caracterizat prin comportare dinamică lentă, inerţii apreciabile şi incertitudinea modelului, proces specific industriei chimice. Ca modalităţi de reglare sunt utilizate reglarea cu model intern (IMC) şi reglarea cu un regulator PID, acordat prin metoda AB (A. Barmbilla). Se analizează robusteţea sistemului de reglare la variaţia în treaptă a referinţei și a perturbaţiei, utilizând analiza de sensibilitate globală.

Keywords:
reglarea temperaturii, reglarea cu model intern, robustețe, acordare, sensibilitate globală, criterii de calitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florina UNGUREANU, "Temperature Regulation in A Pipe Furnace. Case Study", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 49-55, 1999.