Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 4, 1999


Some Considerations on the Development of Explanatory Model for An Expert System

Mihaela M. OPREA

Abstract:

Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură şi de capacitatea de explicare a acestuia. Lucrarea descrie o modalitate de dezvoltare a modulului explicativ şi, de asemenea, prezintă două variante de implementare a facilităţii de explicare în limbajul Prolog.

Keywords:
sistem expert, motor de inferență, modul explicativ.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, "Some Considerations on the Development of Explanatory Model for An Expert System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 43-48, 1999.