Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 4, 1999


About the State Indicators of the Environment Factors

Mariana MARINESCU

Abstract:

Lucrarea propune, pornind de la o definiţie acceptată a mediului și a conceptului de indicator, două clasificări ale indicatorilor de stare a factorilor de mediu, în funcţie de obiectivele şi/sau scopurile principale ale analizei sau cercetării efectuate. Pe baza acestor clasificări, s-au identificat câteva sute de indicatori ai factorilor de mediu și s-a făcut o propunere de codificare a indicatorilor. Aceste clasificări şi codificări sunt folosite în nomenclatorul indicatorilor de stare a factorilor de mediu, componenta importantă a bazei de date, ataşată sistemului informaţional al mediului (BD-SIM).

Keywords:
informatică aplicată, bază de date, mediu, factori de mediu, surse de poluare, poluanţi, indicator, indicatori de stare ai factorilor de mediu (ISFM), clasificare, codificare, nomenclator al indicatorilor de stare ai factorilor de mediu.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mariana MARINESCU, "About the State Indicators of the Environment Factors", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 25-34, 1999.