Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 3, 1999


Geoengineering – Geomatics

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Pentru a descrie cel mai bine concentrarea actuală asupra tehnologiei corespunzătoare managementului de informaţie geografică şi pentru asigurarea interoperabilităţii obiectelor spaţiale şi a pieței, am ales termenul de “geoinginerie” care reprezintă convergenţa tehnologiilor de inginerie şi planificare [10]. Conceptul de geoinginerie a fost inventat deoarece “GIS” este considerat acum un termen larg [2], care de multe ori este greşit înţeles, şi care nu reprezintă adecvat mulți din utilizatorii săi. Geoingineria este reală și reprezintă segmente cheie ale industriei care, în mod tradițional, au fost atribuite CAD şi GIS. Pentru a ajuta explicarea a ceea ce înseamnă geoingineria, se poate considera următorul exemplu. În cazul proiectării, construirii şi administrării unui drum, se pun următoarele probleme:

  • când crește scala proiectului, mai este avut în vedere un simplu desen sau o hartă contextuală?
  • când un drum necesuită să fie lărgit, este aceasta o schimbare care ţine de inginerie sau de planificare?

Răspunsul la aceste întrebări, în fiecare caz, este amândouă, Totuşi, pentru a preîntîmpina cerinţele de GIS ale organizaţiilor, au trebuit să fie puse bazele a două tehnologii separate, deoarece sistemele GIS existente operează destul de diferit de sistemele CAD. Pentru a întâmpina cerințele de inginerie, software-ul pentru inginerie, (cum ar fi CAD), este necesar pentru captura datelor, crearea și editarea hărţii. Pentru a întâmpina cerinţele de analiză şi planificare spaţială, este necesar un set separat de software GIS. În general, aceasta implică întreţinerea de sisteme separate și de baze de date redundante, care sunt puţin integrate.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "Geoengineering – Geomatics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 35-37, 1999.