Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 3, 1999


Considerations About the Use of Neuronal Networks in Non-linear System Identification

Constantin VOLOȘENCU

Abstract:

Lucrarea prezintă un studiu privind posibilitatea utilizării rețelelor neuronale de tip feedforward în identificarea sistemelor neliniare. Se introduc câţiva indicatori pentru analiza calităţii rețelelor neuronale. Ca exemplu de calcul se alege identificarea unui regulator fuzzy cu metoda identificării neuronale directe. Se prezintă şi se interpretează valorile indicatorilor de calitate ai reţelei neuronale, determinaţi pentru diferite metode de antrenare și pentru diferite structuri de reţea neuronală. Calculele s-au efectuat cu ajutorul bibliotecii de reţele neuronale a mediului de programare Matlab.

Keywords:
identificare neuronală, rețele neuronale feedforward, metode de antrenare areţelelor neuronale, propagarea înapoi a erorii, metoda gradientului conjugat, regulatoare fuzzy.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constantin VOLOȘENCU, "Considerations About the Use of Neuronal Networks in Non-linear System Identification", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 53-64, 1999.