Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 3, 1999


Comparative Aspects of Data Modelling in Designing Spatial Databases

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Din punctul de vedere al structurii creierului uman şi al funcţionării lui, pot fi determinante argumentele fundamentale pentru viitoarele caracteristici ale unui formalism optimal, pentru modelarea conceptuală de date spaţio-temporale. Compararea celor două extreme un formalism “literal în totalitate” şi un formalism “în totalitate grafic” a permis să se evidenţieze punctele tari şi punctele slabe ale ambelor posibilităţi, ceea ce a condus la concluzia că un “formalism hibrid” poate să utilizeze efectiv toate capacitățile creierului. Pe baza acestei aprecieri, cele trei formalisme existente ale formei “hibride” au făcut obiectul unui studiu comparative detaliat, cu privire la eficiența modelării datelor spaţio-temporale: Entitate-Relaţie, TMO şi MODUL-R.

Keywords:
componente semantice, reguli structurale, notație formală, referințe temporale, reterințe spaţiale, baze de date spaţio-temporale, entitate-relaţie, MERISE, tehnici de modelare orientate obiect, TMO, MODUL-R, analiză comparativă.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "Comparative Aspects of Data Modelling in Designing Spatial Databases", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 19-33, 1999.