Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 3, 1999


Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries – ABDS for CEEC

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Forumul dedicat Societăţii Informaționale cu participarea Comisiei Europene şi a țărilor din centrul și estul Europei (CEEC), sub conducerea Domnului Bungemann a ridicat un număr de probleme de mare importanță pentru perioada de tranziţie din aceste țări şi pentru procesul de lărgire a Uniunii Europene (finanţarea infrastructurii, reglementări, standarde, politici, strategii, administraţie publică etc.). Forumul a adoptat un Plan de Acţiune cu 30 de inițiative. “Administrative Boundary Data Services for the CEEC” (ABDS for CEEC) este una dintre acestea. În cadrul acestui articol sunt prezentare: contextul general de lucru, semnificaţia măsurilor propuse, obiectivele proiectului, acţiunile orizontale care completează obiectivele, situația actuală atât pe plan European cât și naţional, obiectivele şi contribuţia partenerului român, efecrele aplicării rezultatelor și potenţialii utilizatori. Consorţiul proiectului ABDS for CEEC este alcătuit din: Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FOMI, Budapest) – Coordonator, Ungaria; Techical University of Solia (TU of Sofia) Bulgaria, Research Institute for Geodesy (VUGTK, Zaliby), Ministry of Regional! Development (Praguc), University of Masaryk of Brmo, Faculty of Science, Republica Cehă, Statistical Office ot Estonia (Tallin), Estonia; Plancenter Ltd. (Helsinki), Finlanda; Megrin (Cite Descatres Champs sur Mame), Franţa; Hellenic Cartographic Cadastral Organisation (HEMCO), Grecia; GISIG (Genova), lalia; Central Statistical Bureau of Litvania (Riga), Lituania; National Service of Geodesy and Cartography (Vilnius), GEOBID (Chorzow), Polonia; National Instinute for Research and Developement in Informatics – ICI Bucureşti (laboratorul GeMaSOFT), România, Mapping Agency of Hungarian Defense Forces (MHTEHI, Budapest), Hungarian Central Statistical Office (KSH, Budapest), Hungarian Public Utility for Regional Development and Town Planning (VÂTI, Budapest), Hungarian Prime Minister Office (MEH, Budapest), HUNAGI (Budapest), Ungaria.

Keywords:
limite administrative, informaţie geografică, infrastructură informaţională de date spaţiale, Infrastructură Europeană de Informaţii Geografice (EGID, administraţie publică, interoperabilitatea GIS şi Open GIS, metadate, disponibilitatea datelor, aplicaţiile GIS şi dimensiunea Europeană.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "Administrative Boundary Data Services for the Central and Eastern European Countries – ABDS for CEEC", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 77-84, 1999.