Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 2, 1999


New Library of Simulation and Control Models with Application in Ecology and Environment Protection

Florin STĂNCIULESCU, Victor POPA, Mina BOBOC, Clara NICHEL

Abstract:

Se prezintă o nouă versiune a bibliotecii de modele de simulare şi control, cu aplicaţii în ecologie şi protecția mediului. Această nouă versiune a bibliotecii include, în afară de modelele de simulare a unor ecosisteme acvatice, terestre și a atmosferei, și modele de control fuzzy, capabile să fundamenteze acţiuni care să conducă la reintroducerea mărimilor de stare în interiorul intervalelor de suboptimalitate, dorite de către experţi, în cazul în care acestea au ieșit din limitele admisibile. Se prezintă o serie de aplicaţii concrete, de rezolvare a unor probleme complexe de ecologie și protecția mediului, privind ecosistemul Delta Dunării, ecosistemul forestier din munţii Bucegi, ecosistemul sol, precum și controlul calităţii aerului în orașul București.

Keywords:
biblioteca de modele, model de simulare, model de control, sistem fuzzy, sistem ecologic, protecția mediului.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin STĂNCIULESCU, Victor POPA, Mina BOBOC, Clara NICHEL, "New Library of Simulation and Control Models with Application in Ecology and Environment Protection", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 51-62, 1999.