Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


Robust Tuning of Adjusters for Dead Time Processes. A Comparative Study

Florina UNGUREANU, Silviu Florin OSTAFI

Abstract:

În această lucrare, sunt prezentate câteva metode de acordare robustă a regulatoarelor convenţionale (PI şi PID) pentru procese lente cu timp mort. Pentru fiecare metodă în parte, regulatorul este acordat optimal pentru parametrii nominali ai procesului. Apoi se introduc variaţii ale parametrilor, reprezentând incertitudinea cu care se cunoaşte modelul matematic al procesului, şi se evaluează robusteţea fiecărei metode. Studiul de caz considerat pentru un proces de ordin I cu timp mort, permite clașificarea metodelor prezentate din punct de vedere al robusteţii.

Keywords:
abordare robustă, regulatoare convenţionale (PI şi PID), procese lente cu timp mort, metoda A. Brambilla, metoda Ziegler-Nichols, metoda IMC etc.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florina UNGUREANU, Silviu Florin OSTAFI, "Robust Tuning of Adjusters for Dead Time Processes. A Comparative Study", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 39-45, 1999.