Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


Computer-Aided Programming of the Journey of An Ocean Liner

Gheorghe BORDEA, Alexandru TERTIȘCO, Alexandru BOICEA

Abstract:

În lucrare, se consideră o rețea de transport, exprimată printr-un graf orientat G (N, A) în care mulțimea nodurilor N = {1, 2, …, n} reprezintă porturile, iar mulțimea arcelor A, dată de relaţia definită pe produsul cartezian A ⊆ N ⋅ N. Aceasta exprimă căile de comunicaţie, existente între porțiunile cuprinse în rețea. Pe rețeaua de transport G pot fi definite trasee închise, care reprezintă cicluri elementare de deplasare a navei dintr-un port oarecare i cu revenire în același port, după ce a tranzitat alte porturi j ≠ i, i, j ∈ N. Mulțimea tuturor ciclurilor elementare B = {B1 … Bk} este caracteristică rețelei date G. Pot fi determinate traseele închise mai complicate, care sunt numite cicluri neelementare. Acestea sunt construite ca o combinaţie liniară de cicluri elementare. În lucrare, se propune o metodă grafoanalitică şi este elaborat algoritmul determinării pe calculator a tuturor ciclurilor elementare, care aparţin reţelei şi, pe aceasta bază, a traseului neelementar, caracterizat de tranzitarea anumitor porturi de mai multe ori în cadrul aceluiaşi ciclu (care reprezintă, de fapt, traseul dorit).

Keywords:
sisteme de evenimente discrete, rețele de transport, proiectare asistată de calculator.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gheorghe BORDEA, Alexandru TERTIȘCO, Alexandru BOICEA, "Computer-Aided Programming of the Journey of An Ocean Liner", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 31-37, 1999.