Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


Computer-Aided Diagnosis of the X-ray Control of Welded Joint. New Morphological and Structural Methods for X-ray Images Exploration

Aurel MARIAN

Abstract:

Particularitatea defectoscopiei radiologice a îmbinărilor sudate, caracterizată prin: dispersia mare a calității imaginii radiologice, absenţa datelor statistice pentru eșantionare, specific tehnologic şi cerinţe standardizate de control creşte dificultatea elaborării unui sistem automat de detecție. Metoda morfologică şi structurală prezentată ia în considerare aspecte datorate procesului tehnologic al sudurii, reflectate în imaginea radiologică, şi permite elaborarea unei tehnici etapizate de detecție automată a elementelor de defect și, în final, realizarea unui sistem automat de defectoscopie radiologică.

Keywords:
recunoaşterea formelor, defectoscopia radiologică, controlul îmbinării sudate, prelucrarea morfologică a imaginii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurel MARIAN, "Computer-Aided Diagnosis of the X-ray Control of Welded Joint. New Morphological and Structural Methods for X-ray Images Exploration", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 55-64, 1999.