Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998


How To Define Technical Specifications for the Main Entities of A General Cadastre Register

Costin PRIBEANU

Abstract:

Integrarea registrului permanent al cadastrului general într-o strategie națională de informatizare necesită satisfacerea unor cerințe funcţionale diverse, ale instituţiilor şi operatorilor economici interesați. Acest articol are ca obiectiv discutarea aspectelor mai sensibile, legate de definirea entităţilor principale ale cadastrului general în contextul detalierii cadrului legislative prin norme şi regulamente de specialitate.

Keywords:
sisteme de administrație publică, registre permanente, cadastru general și publicitate imobiliară.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "How To Define Technical Specifications for the Main Entities of A General Cadastre Register", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 19-28, 1998.