Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998


A Performant Simulator for Determining the Automatic Control of Fractional Columns

Gabriel RĂDULESCU, Vasile MARINOIU, Cornel MARINESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă un simulator software, DIN_SIM, conceput pentru investigarea comportării în regim dinamic a coloanelor de fracționare, echipate cu diferite structuri ale buclelor de reglare automată. Este prezentat modelul matematic dinamic generalizat al coloanei de fracționare, pe structura căruia este grefat modelul regulatorului. Integrarea sistemului de ecuaţii diferențiale ale modelului se face cu ajutorul unei metode de tip Fuler implicită, cu pas de integrare variabil. Programul de simulare a dinamicii coloanei exploatează rezultatele obținute, oferindu-le utilizatorului într-o formă accesibilă, cu importante facilități de interactivitate. Un exemplu de utilizare a simulatorului pentru o coloană industrială de separare a propenei este prezentat în finalul lucrării.

Keywords:
simulare, model matematic, integrarea numerică a sistemelor de ecuaţii diferenţiale, interfaţă grafică.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel RĂDULESCU, Vasile MARINOIU, Cornel MARINESCU, "A Performant Simulator for Determining the Automatic Control of Fractional Columns", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 29-41, 1998.