Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998


A 2D Pattern Recognition System

Mihaela M. OPREA

Abstract:

Lucrarea prezintă un sistem de recunoaştere a formelor 2D, SVA-I, utilizat pentru recunoaşterea pieselor industriale. Reprezentarea formei 2D este realizată prin curba θ-s, iar ca măsură a similarităţii este introdusă o metodă de grupare tip Hough. Sistemul SVA-I a fost experimentat pe o serie de clase de piese din industria constructoare de maşini. Au fost supuse experimentării trei tipuri de imagini: cu piese complet vizibile, parțial vizibile şi cu defecte. Rezultatele experimentale au relevat o comportare bună a metodei de recunoaștere şi au confirmat faptul că timpul de răspuns al sistemului este mic, sub o secundă, sistemul SVA-I fiind recomandat aplicaţiilor industriale în care dorim o recunoaștere simplă şi rapidă a pieselor.

Keywords:
sistem de recunoaştere a formelor 2D, grupare tip Hough, reprezentarea formei prin curba θ-s.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, "A 2D Pattern Recognition System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 13-18, 1998.