Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 3, 1998


A Distributed Software Application Developed Under CORBA and Based On ORBIX 2.0

Daniela SARU

Abstract:

Articolul prezintă o aplicaţie distribuită, creată în tehnologie CORBA cu ajutorul produsului Orbix 2.0. Tema care stă la baza acestei aplicaţii a fost preluată din literatura de specialitate [1], a fost modificată conceptual şi a fost adaptată posibilităţilor de implementare avute la dispoziţie (sisteme de calcul de tip PC, sistem de operare Windows 95, Windows NT, ORB produs de firma IONA Technologies – Orbix 2.0, limbaj de programare C++). Din punct de vedere conceptual, aplicaţia nu tratează toate detaliile care ar putea să apară într-un mediu real, dar pune în evidenţă cele mai importante aspecte ale problemei luate în considerare şi, mai ales, ilustrează modul de elaborare în tehnologie CORBA a unui produs software distribuit, oferind o variantă de implementare pentru care se pot folosi mai multe opțiuni de utilizare.

Keywords:
CORBA, Orbix, sisteme distribuite eterogene, client, server, interfață, limbaj de definire a interfețelor (IDL), invocare, referință la obiect, ORB, serviciu Naming, locator.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, "A Distributed Software Application Developed Under CORBA and Based On ORBIX 2.0", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 20-30, 1998.