Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 3, 1998


A Decision Support System for Assessing the SMEs Assets

Maria MOISE

Abstract:

Obiectivul prezentei lucrări constă în prezentarea unui instrument informatic de tip “sistem suport de decizii“, destinate să asiste managerii întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul decizional de evaluare. Prin “evaluarea patrimoniului întreprinderii” se urmăreşte să se stabilească valoarea cât mai exactă a valorii întreprinderii, adică preţul ei. Activitatea de evaluare presupune elaborarea unei documentaţii economice, care conţine printre numeroase piese şi “studiul de evaluare“. Metodele clasice manuale de evaluare folosite presupun un consum mare de timp şi o anumită subiectivitate. De aceea, utilizarea unui sistem informatic este oportună şi necesară. Sistemul realizat foloseşte cele mai reprezentative metode clasice şi bursiere, de evaluare, care permit înlăturarea subiectivismului în procesul de evaluare. Programele au fost elaborate în FoxPro 2.6 sub WINDOWS, iar valoarea patrimoniului obținută este cuprinsă într-un interval, dar, prin folosirea “metodei valorii medii”, se obține o valoare a întreprinderii mai apropiată de cea reală.

Keywords:
sistem suport de decizii, evaluarea patrimoniului, metode clasice, metode bursiere, valoarea întreprinderii etc.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Maria MOISE, "A Decision Support System for Assessing the SMEs Assets", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 31-45, 1998.