Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 2, 1998


Multi-resolution Modelling of Ground Surfaces

Felicia IONESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă modelarea multi-rezoluție a formelor de teren, pentru reprezentarea realistă şi eficientă a suprafeței terenului în bazele de date grafice destinate aplicațiilor de realitate virtuală şi simulare. Reconstruirea suprafeței terenului prin aproximare este realizată printr-un algoritm de selecție a punctelor astfel încât să se obțină cel mai redus volum de date în anumite condiţii impuse. Condiţiile de aproximare se impun astfel încât să se asigure atât limitarea deviației la o eroare de toleranță dată, cât și coerenţa regiunilor de teren adiacente, reprezentate cu rezoluții diferite.

Keywords:
modelarea multi-rezoluție, baze de date geografice, realitate virtuală, simulare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Felicia IONESCU, "Multi-resolution Modelling of Ground Surfaces", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 45-52, 1998.