Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


Work Systems for Computer-Assisted Co-operation – A New Standard for Scientific Co-operation and Joint Projects in Organisations

Mircea MIRESCU, Monica PÂRVAN

Abstract:

Prezenta lucrare are ca obiectiv principal atragerea atenţiei cititorului român asupra unui domeniu la început de investigație în institut şi în ţara noastră, ce reprezintă însă, în momentul actual în alte țări, o arie largă pentu cercetare, dezvoltare şi utilizare în diferite domenii. În lucrare, se încearcă o prezentare succintă a conceptelor, obiectivelor precum şi a conturării modurilor de abordare, legate de cooperarea asistată de calculator (Computer Supported Cooperative Work – CSCW). Sunt prezentate cerințele de sistem, funcționale şi tehnologice, precum și elementele arhitecturale pentru suportul tehnologic şi software al CSCW, respectiv “groupware”.
Lucrarea se referă, în special, la aspectele legate de modul de utilizare în sfera cooperării ştiințitice şi economico-administrative. Sunt menţionate posibilitățile deosebite, legate de folosirea WWW în activitatea de cooperare asistată de calculator. De asemenea, sunt reliefate unele aspecte sociale ale folosirii acestui nou mod de lucru în activitatea cotidiană.

Keywords:
cooperare asistată de calculator (Computer Supported Cooperative Work CSW), cerințe funcţionale, comunicație, colaborare, coordonare, tehnologii, mesagerie electronică, baze de date partajate, medii de dezvoltare de aplicație, WWW, Internet, Intranet.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mircea MIRESCU, Monica PÂRVAN, "Work Systems for Computer-Assisted Co-operation – A New Standard for Scientific Co-operation and Joint Projects in Organisations", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 41-49, 1998.