Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


TQM – A Concept for Continuous Improvement

Dumitru POPESCU

Abstract:

Extinderea implementării conceptului TQM (Total Quality Management) în economia occidentală se datorează tendințelor manifestate în evoluția economică, de globarizare a relațiilor economice, de diversificare a cererilor şi personalizarea produselor, de creştere a performanţelor proceselor şi produselor. TQM oferă un cadru larg de acțiune, determinând un proces de îmbunătățire continuă prin extinderea cerințelor de calitate de la produse la procese şi de aici la nivelul relaţiilor, atitudinilor şi convingerilor, punându-se bazele unei noi culturi industriale, o cultură a integrării şi a calității. Articolul prezintă conceptul TQM şi perspectiva implementării sale.

Keywords:
asigurarea calității, managementul calității, integrarea calităţii, flexibilizarea managementului, îmbunătăţire continuă, definiţii, modele, evoluţii, caracteristici.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru POPESCU, "TQM – A Concept for Continuous Improvement", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 17-21, 1998.