Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


Integrated Logistics Engineering

Constantin SÂMBOTIN

Abstract:

Logistica tehnică, funcţie importantă a ciclului de viaţă al produsului industrial, reprezintă capacitatea acestuia de a îndeplini misiunea pentru care a fost proiectat, în condiţiile de utilizare precizate şi cu o durată de timp determinată.
Ingineria logisticii industriale, în viziune modernă, realizată în faza de creație a produsului, pe baza conceptelor ingineriei concurente şi a fabricaţiei integrate prin calculator, în condiţiile exigențelor cerute în exploatare, asigură produsului dimensionarea corectă şi siguranță în funcționare, utilizând ca instrument important, modelarea matematică, de natură probabilistică, pentru reprezentarea proceselor de defectare şi de natură logică, pentru stabilirea structurilor de logistică, necesare funcționării corecte.

Keywords:
Logistica tehnică integrată (activităţile de fiabilitate, mentenanţă și service). – Evaluarea logisticii (fiabilitatea, mentenabilitatea și service-abilitatea). – Analiza logisticii cu modele probabilistice, logice, de simulare şi euristice. – Metode ale ingineriei concurente şi ale fabricaţiei integrate prin calculator.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constantin SÂMBOTIN, "Integrated Logistics Engineering", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 11-15, 1998.