Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 4, 1997


Parallelisation of the Algorithm for Rapid Wavelet Transform

Horaţiu VOICU

Abstract:

Lucrarea prezintă o modalitate de paralelizare a algoritmului transformatei wavelet rapide. După o scurtă introducere a transformatei wavelet și a maşinilor paralele, se porneşte de la algoritmul secvențial, bazat pe utilizarea filtrelor de tipul QMF (Quadrature Mirror Filter) şi se continuă cu implementări pe două arhitecturi de calcul diferite: rețea de transputere, respectiv rețea de staţii Sun. Se prezintă avantajele şi dezavantajele fiecărei arhitecturi pentru algoritmul paralel implementat. De asemenea, se prezintă performanțele de convergență, pe care le are transformata wavelet pentru semnale  neperiodice, specifice fenomenelor tranzitorii. Utilitatea paralelizării algoritmului transformatei wavelet rapide este determinată de posibilitatea construirii unor analizoare spectrale în timp real cât mai performante.

Keywords:
filtrare digitală, decimare, funcții wavelet, transformata wavelet, QMF (quadrature mirror filter).

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Horaţiu VOICU, "Parallelisation of the Algorithm for Rapid Wavelet Transform", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 51-57, 1997.