Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 4, 1997


An Advanced Control System Structure for the Carbonation Reactor in Ammonia Soda Lines

Mircea CRISTEA, Șerban AGACHI

Abstract:

Lucrarea prezintă o structură de sistem de conducere a reactorului de carbonatare care deține rolul determinant în procesul de fabricație a sodei calcinate prin procedeul amoniacal. Având la bază un model dinamic al instalaţiei, obținut prin identificare experimentală, se analizează comparativ structura clasică de reglare şi o structură ierarhizată pe două niveluri, utilizând la nivelul superior algoritmul reglării predictive după model. Rezultatele simulărilor demonstrează în mod evident că structura de conducere bazată pe algoritmul reglării predictive după model prezintă avantaje substanțiale faţă de varianta clasică, ceea ce o face foarte atractivă pentru implementarea industrială.

Keywords:
structură de conducere pe două niveluri, reglare predictivă după model.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mircea CRISTEA, Șerban AGACHI, "An Advanced Control System Structure for the Carbonation Reactor in Ammonia Soda Lines", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 43-49, 1997.