Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


Reliability Engineering

Constantin SÂMBOTIN

Abstract:

Ingineria fiabilităţii produselor sau a sistemelor industriale poate să fie realizată, într-o concepție modernă, din punct de vedere teoretic şi practic, prin utilizarea modelării matematice, a metodelor şi tehnicilor de analiză şi de proiectare specifice şi a unui sistem de proiectare asistată de calculator sau a unui sistem expert. În contextul ingineriei concurente și fabricaţiei integrate cu calculatorul, chiar din faza de proiectare simultană și integrată a tuturor activităților ciclului de viaţă al produsului, fiabilitatea (siguranța în funcţionare) este funcţia importantă ce reprezintă capacitatea produsului de a îndeplini misiunea pentru care a fost proiectat, în condiţiile de utilizare precizate pentru o durată de timp determinată.
Ingineria fiabilităţii abordează, cu precădere, modelarea probabilistică şi logică care pot reprezenta fenomenele de defectare, funcțiile şi structura produsului.

Keywords:
Fiabilitatea (Reliability)

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constantin SÂMBOTIN, "Reliability Engineering", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 17-22, 1997.