Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


Partial Response Channel Theory Applications and Viterbi Detection in Magnetic Recording

Bogdan DINU, Adrian T. MURGAN, Ștefan STĂNCESCU

Abstract:

Lucrarea foloseşte conceptul de canal cu răspuns parțial şi detecția Viterbi în canale de lectură de pe suport magnetic sau optic, aplicate la metodele clasice de înregistrare. Sunt prezentate simulări software ale canalului de înregistrare, care ilustrează superioritatea metodei de înregistrare cu egalizarea canalului la caracteristica cu răspuns parțial clasă IV (PR IV) şi detecția Viterbi, în raport cu metodele de înregistrare Non Renurn to Zero Inverted (NRZI) şi detecție de prag.

Keywords:
canale cu răspuns parțial, teoria codurilor, detecție Viterbi.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Bogdan DINU, Adrian T. MURGAN, Ștefan STĂNCESCU, "Partial Response Channel Theory Applications and Viterbi Detection in Magnetic Recording", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 35-42, 1997.