Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


Inference Degree of Halstead’s and McCabe’s Metrics

Ion IVAN, Felix SIMION, Viorel NICA

Abstract:

Se prezintă metricile Halstead şi McCabe. Pentru un eşantion reprezentativ format din 50 de programe, se calculează indicatori ai celor două metrici. Se calculează un indicator normat. Se definesc patru intervale neegale, care definesc grade de complexitate. Pentru lotul considerat, se defineşte apartenenţa indicatorului normat de complexitate la unul din subintervale. Este definit şi calculat gradul de interferență care permite identificarea situaţiilor în care se utilizează una sau alta dintre metrici, fără a afecta calitatea interpretării rezultatelor.

Keywords:
metrici software, complexitate programe, grad interferenţă

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Felix SIMION, Viorel NICA, "Inference Degree of Halstead’s and McCabe’s Metrics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 23-28, 1997.