Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


A Principled Approach for the Evaluation of the Usability of Interactive Systems

Costin PRIBEANU

Abstract:

Evaluarea interfețelor om-calculator este strâns legată de conceptul de utilizabilitate. Derivarea unor principii de proiectare care să ghideze proiectarea sistemelor interactive este o problemă de interes actual, care poate fi privită din diferite perspective. În cadrul acestui articol, se prezintă unele aspecte privind criteriile de evaluare a utilizabilității şi o abordare privind gruparea principiilor de utilizabilitate, orientată pe trăsături ale interfeţei.

Keywords:
interacțiune om-calculator, principii de proiectare, evaluarea interfeței utilizator, utilizabilitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "A Principled Approach for the Evaluation of the Usability of Interactive Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 29-34, 1997.