Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


Relations and Databases

Alina Monica BRÎNZARU

Abstract:

Lucrarea îşi propune prezentarea într-o formă structurată a unor concepte utilizate în lucrul cu baze de date. Se propune şi un model de a extinde operațiile algebrei relaționale la operații cu mulțimi fuzzy, având în vedere că mulțimea atributelor asociate unei tabele poate fi considerată a fi o mulţime fuzzy.

Keywords:
bază de date, sistem de gestiune a unei baze de date, schemă de baze de date, tabelă a unei scheme de baze de date, model relațional, model relaţional de date fuzzy.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Alina Monica BRÎNZARU, "Relations and Databases", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 69-80, 1997.