Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


About Fuzzification

Aurelia COSMESCU

Abstract:

În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy.

Keywords:
fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurelia COSMESCU, "About Fuzzification", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 47-51, 1997.