Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 1, 1997


Definition of the Regulation Loops Structure Associated With Fractioning Columns, Using Relative Amplification Techniques

Nicolae PARASCHIV, Cornel MARINESCU, Otilia CANGEA

Abstract:

Lucrarea propune utilizarea matricii amplificărilor relative (MAR) ca punct inițial în determinarea structurii de automatizare aferente unei coloane de fracționare. Eficiența unei structuri de automatizare, asociată unui proces multivariabil, deci şi unei coloane de fracționare, este determinată şi de modul în care aceasta asigură decuplarea pe canalele comandă-mărime reglată. Tehnica amplificărilor relative este exemplificată pentru coloana industrială de separare a amestecului propenă-propan analizată experimental de autori. Ideile exprimate în lucrare se bazează atât pe un studiu bibliografic, cât şi pe experiența autorilor în domeniul dezvoltării şi implementării structurilor de automatizare evoluată a proceselor de fracționare.

Keywords:
amplificare relativă, coloană de fracționare, structură de reglare, decuplare, interacțiune, sistem multivariabil.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae PARASCHIV, Cornel MARINESCU, Otilia CANGEA, "Definition of the Regulation Loops Structure Associated With Fractioning Columns, Using Relative Amplification Techniques", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 25-32, 1997.