Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 1, 1997


Databases for A General Cadastre System and Advertisments on Real Estates

Costin PRIBEANU

Abstract:

În cadrul acestui articol, se face o analiză a legăturilor între colecţiile de date care alcătuiesc baza de date a unui sistem de informaţie pentru cadastrul general și publicitatea imobiliară. Analiza este axată pe relația dintre entităţile imobil, construcţie şi proprietar, pornind de la ideea că această relație constituie o problemă cheie în proiectarea structurii de date şi a legăturilor dintre colecții.

Keywords:
sistem CGPI, PDIR, normalizarea relaţiilor.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "Databases for A General Cadastre System and Advertisments on Real Estates", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 45-48, 1997.