Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


The INFORMASAS Programme, Accomplishments and Perspectives

Corneliu RĂUȚĂ, Adrian PETRE, Vasile JURUBESCU

Abstract:

Stadiul de informatizare al cercetărilor în unităţile C-D din sistemul ASAS în context naţional, face obiectul prezentei analize. Programul INFORMASAS a fost elaborat şi aprobat în 1994, ca instrument de realizare a obiectivelor reformei pentru perioada 1994-1997. Programul INFORMASAS*, reprezintă un complex de măsuri care au caracter global și punctual, de informatizare graduată a cercetării publice din sistemul naţional-ASAS, constituit din 96 unități de cercetare-dezvoltare, amplasate în mod necesar în principalele zone eco-agro-socio-economice ale ţării şi având diferite profiluri și misiuni, funcţie de cerințele locale și generale ale societăţii (figura 1). Autorii subliniază particularitățile cercetărilor în domeniile de competenţe ale ASAS, evidențiind prioritatea lor naţională şi necesitatea participării la rezolvarea problemelor existente în întreaga societate românească, fiind vorba de asigurarea alimentației întregii populații şi de protecția mediului înconjurător. Se apreciază că ritmul de realizare a obiectivelor programului poate fi amelorat şi intensificat dacă se vor percepe dimensiunile sale la scară naţională.

Keywords:
societatea informaţiilor globale; legile viului; problema comunicaţiilor în cercetarea agricolă şi în agricultură, în general, cooperarea internaţională, rețelele de calculatoare, învățământul continuu.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Corneliu RĂUȚĂ, Adrian PETRE, Vasile JURUBESCU, "The INFORMASAS Programme, Accomplishments and Perspectives", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 37-45, 1996.