Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


Simulation and Control Models’ Library for Ecology and Environment Protection

Florin STĂNCIULESCU, Victor POPA, Adriana ZAMFIR, Marius MINCĂ

Abstract:

Se prezintă o bibliotecă de modele, destinată realizării de experimente de simulare și de control pentru ecologie şi protecția mediului. Biblioteca de modele are o structură ierarhizată pe 5 niveluri: nivel global, mediu acvatic, terestru, atmosferic, ecologie, modele operaționale, submodele, formule de calcul. Ea permite utilizatorului să creeze propriile sale modele de simulare și de control, utilizând facilităţile limbajului de simulare Mathcad sub Windows, dacă dispune de un PC 386 sau superior. Modelele existente în bibliotecă au fost testate și validate în aplicaţii reale (cum sunt: ecosistemul Delta Dunării, un ecosistem forestier, difuzia substanţelor chimice industrial poluante, în atmosfera oraşului București și altele).

Keywords:
model, simulare, control, ecologie, protecţia mediului.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin STĂNCIULESCU, Victor POPA, Adriana ZAMFIR, Marius MINCĂ, "Simulation and Control Models’ Library for Ecology and Environment Protection", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 23-36, 1996.