Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


Regarding the Unblocking of Existing Messages in the Network

Marius MINCĂ

Abstract:

În cele ce urmează, vor fi definite tipurile de mișcări (mutări) ce pot exista într-o rețea, precum şi definiţia generală de controlor (supraveghetor) cu ajutorul căruia se pot evita blocările în rețea. Vor fi prezentate două metode de rezolvare: una structurată (în care se determină buffer-ul potrivit pentru primirea unui pachet ce a fost generat sau transmis) și alta nestructurată (în care toate bufferele sunt egale şi deplasarea unui mesaj în rețea depinde de numărul de salturi realizate şi de informaţiile din fiecare nod). Pe parcursul acestei lucrări vor fi date exemple de controlori, specifici metodei utilizate, ce pot evita blocările din reţea. În final, sunt enumerate unele rezultate privind modificări în abordarea deblocării (prin schimbarea topologiei), tipuri practice de blocări în rețea precum şi o altă situație (livelock) ce poate apărea în rețea.

Keywords:
buffer, mesaj (pachet), configuratie, graf, graf orientat.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Marius MINCĂ, "Regarding the Unblocking of Existing Messages in the Network", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 61-66, 1996.