Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


Dynamic Partitioning of the Graphic Databases’ Crossing Space

Felicia IONESCU

Abstract:

Lucrarea evidențiază condiţiile de reprezentare a bazelor de date grafice din aplicaţiile de sinteză de imagine, care să permită exploatarea eficientă, prin partiționarea dinamică a Spațiului de traversare a acestora, în arhitecturi paralele. Domeniul în care are loc partiționarea dinamică este spațiul de stare a traversării, reprezentat printr-o stivă de stări, iar controlul global al traversării este asigurat prin identificarea unică a fiecărui obiect din baza de date, indiferent de localizarea structurii interne a bazei de date.

Keywords:
sinteză de imagine, baze de date grafice, arhitecturi paralele, partiționare dinamică a algoritmilor.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Felicia IONESCU, "Dynamic Partitioning of the Graphic Databases’ Crossing Space", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 67-73, 1996.