Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


Aspects regarding the Main Entities of the Information System for General Cadastre and Real-estate Ads.

Angela lONIȚĂ, Costin PRIBEANU

Abstract:

În cadrul acestui articol, se face o prezentare succintă a unor aspecte privind definirea entităţilor de bază ale sistemului de informaţie al cadastrului general şi al publicității imobiliare (CGPI). Obiectivul propus este de a semnala unele inconsistențe din textul de lege şi de a aduce clarificările necesare proiectării sistemului.

Keywords:
cadastru, publicitate imobiliară, parcelă cadastrală, proprietar, carte funciară, unitate teritorial-administrativă, plan cadastral, partidă cadastrală, registrul corpurilor de proprietate, registre permanente.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela lONIȚĂ, Costin PRIBEANU, "Aspects regarding the Main Entities of the Information System for General Cadastre and Real-estate Ads.", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 75-80, 1996.