Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 3, 1996


Development of Expert Systems for Failure Diagnosis and Performance Analysis for Photovoltaic Power Stations

Adriana ALEXANDRU, Vasile BRĂNICI, Doina CÂMPEAN, Maria FILIP, Ștefan UNGUREANU, Dănuţ VOICU

Abstract:

Problema diagnozei avariilor și a analizei performanțelor în centralele fotovoltaice este o problemă de complexitate medie. Ea se referă la centrale fotovoltaice de diferite tipuri și complexităţi, a căror largă gamă de utilizare în viitor este încurajată atât la nivel european, cât şi la nivel mondial, alături de alte sisteme energetice neconvenționale. Lucrarea abordează atât domeniul centralelor fotovoltaice, cât şi sistemele bazate pe cunoştinţe, shell-urile expert şi sistemele expert. Cerințele şi restricțiile specifice sunt, de asemenea, trecute în revistă. Lucrarea prezintă un sistem expert de diagnoză a avariilor şi de analiză a performanţelor în timp real. Interfața utilizator, destinată achiziţiei cunoştinţelor expertului uman şi reprezentării lor în baza de cunoştințe, cât şi exploatării sistemului expert de diagnoză prezintă un grad sporit de convivialitate prin puternica orientare grafică. Detaliile specifice sunt prezentate pentru centrala fotovoltaică pilot Zambelli, în mod special cerințele hardware şi necesarul software.

Keywords:
sisteme bazate pe cunoștințe, diagnoză în timp real, strategii de raționament.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Adriana ALEXANDRU, Vasile BRĂNICI, Doina CÂMPEAN, Maria FILIP, Ștefan UNGUREANU, Dănuţ VOICU, "Development of Expert Systems for Failure Diagnosis and Performance Analysis for Photovoltaic Power Stations", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(3), pp. 25-30, 1996.