Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 1, 1996


Standardisation in Medical Informatics: Today and Tomorrow

Elena JITARU, Alexandru TRICĂ

Abstract:

Lucrarea face o trecere în revistă a stadiului standardizării în informatica medicală pe plan mondial, cu accent asupra activității de standardizare la nivel european. Se prezintă, de asemenea, şi o serIe de propuneri în vederea promovării activităţii de standardizare în informatica medicală la nivel naţional.

Keywords:
informatica medicală, standardizare, informatica în ocrotirea sănătăţii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Elena JITARU, Alexandru TRICĂ, "Standardisation in Medical Informatics: Today and Tomorrow", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 67-73, 1996.