Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 1, 1996


An E-mail Communication Mechanism

Nicolae ROBU

Abstract:

Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de comunicare prin cutie poștală, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C.
Se evocă noțiunea de cutie poştală, iar apoi se arată modul de implementare a cutiilor poştale propriu-zise, în executivul RTC86.
Se pun în evidenţă funcțiile mecanismului de comunicare prin cutie poştală, înglobat în executivul RTC86, şi principiile care au stat la baza implementării lor. Textul C al acestor funcții este, și el, redat.

Keywords:
comunicare, proces, producător, consumator, cutie poştală, blocare, deblocare, “time-out”.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae ROBU, "An E-mail Communication Mechanism", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 87-95, 1996.