Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Some Design Aspects of Computer-Based Technological Processes Control Systems

Pierre RĂDULESCU-BANU

Abstract:

Articolul tratează cîteva aspecte ale conducerii cu calculatorul a proceselor tehnologice, încercînd să scoată în evidenţă o serie de elemente care stau la baza proiectării de sisteme informatice în acest domeniu. După o scurtă introducere (cap. 1), se prezintă în cap. 2 câteva aspecte, impuse de procesele tehnologice, care determină cerinţe specifice pentru sistemele informatice în acest domeniu. O prezentare a specificului hardware (cap. 3) şi software (cap. 4) al sistemelor de conducere procese este urmată de discutarea (cap. 5) alegerii arhitecturii unui asemenea sistem, plecînd de la împărţirea acestor sisteme în 3 clase (mici, medii – arhitectura piramidală, mari – arhitectura de reţea). Se ia în considerare folosirea unor calculatoare compatibile sau comparabile ca putere cu IBM-PC. Sunt prezentate sumar (cap. 6) citeva consideraţii legate de integrarea conducerii proceselor tehnologice în sisteme de tip CIME. Se prezintă apoi succint (cap. 7) preocupări şi realizări din Institutul de Cercetări în Informatică în domeniul conducerii proceselor tehnologice. Concluzia articolului este (cap. 8) că, excepţie făcând cazul aplicaţiilor punctuale, este recomandabilă alegerea unei soluţii de tip reţea şi urmărirea respectării standardelor de sisteme deschise.

Keywords:
senzori, interfeţe de proces, PC-uri industriale, calculatoare modulare, automate programabile, calculatoare ”gazdă”, echipamente ”țintă”, timp real, baze de date tehnologice, task-uri sisteme de proces, arhitecturi de sisteme de proces, calculatoare “master”, echipamente “slave”.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Pierre RĂDULESCU-BANU, "Some Design Aspects of Computer-Based Technological Processes Control Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 15-24, 1993.