Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Research Centre in Karlsruhe

Dumitru Petre POPESCU

Abstract:

Centrul de Cercetări Ştiinţifice de pe lîngă Universitatea din Karlsruhe (FZI – Forschungszentrum Informatik an der Universităt Karlsruhe) este una din cele 6 instituţii de cercetări în informatică din Karlsruhe care contribuie la renumele landului Baden-Wurttenberg ca un land al tehnologiei. A fost fondat în 1984 şi funcţionează ca un centru de cercetări independent, asociat Universităţii din Karlsruhe, decizia sa managerială condusă de dr. K. Bender avînd dublu statut atît în cadrul FZI cât şi la universitate. Conducerea fiecărei grupe de cercetare fiind încredințată unui profesor al universităţii face ca structura organizatorică să servească cel mai bine scopul institutului de transfer rapid al rezultatelor cercetării informatice în industrie. Acest transfer se realizează prin cooperare cu parteneri din industrie la proiecte comune, prin participarea la proiecte de interes mai larg european, prin centre de demonstraţie şi de pregătire a utilizatorilor şi de testare a noilor produse şi prototipuri. Activitatea institutului structurată pe 7 pină la 9 direcţii de cercetare se adaptează cerinţelor de cercetare externă, este susţinută de cca. 75 cercetători sprijiniți de o echipă tehnică şi administrativă formată din cca. 25 persoane.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Petre POPESCU, "Research Centre in Karlsruhe", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 93-94, 1993.