Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Computer-Aided Location of Technological Equipments

Dumitru Petre POPESCU, Angela POPA

Abstract:

Amplasarea facilităţilor într-un spaţiu de producţie este direct legată de transportul obiectelor între posturile de lucru şi are consecințe asupra eficienţei producţiei. Lucrarea cuprinde expunerea generală a problemei de amplasare şi trece în revistă tehnicile disponibile pentru rezolvarea acestei probleme. De asemenea, se prezintă programul ARAP 1, realizat de I.C.I., pentru amplasarea facilităţilor în sistemele de producţie, orientate pe tipuri de procese.

Keywords:
amplasare facilităţi, optimizarea amplasării, metode iterative, dimensionare facilităţi şi dimensionare spaţii, proiecte ESPRIT.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Petre POPESCU, Angela POPA, "Computer-Aided Location of Technological Equipments", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 39-44, 1993.