Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Communication Networks in CIME

Dan BUZULOIU

Abstract:

Lucrarea încearcă să fie o introducere în conceptele reţelelor de comunicaţie specifice CIME. Deşi iniţial în implementările CIME au fost folosite reţele de uz general, avînd în vedere cerinţele specifice ale acestui domeniu, au fost dezvoltate noi concepte, standarde şi tipuri de reţele şi protocoale. Acestea s-au răspîndit rapid şi ocupă azi o parte importantă a pieţei în domeniu, dezvoltindu-se continuu. Se încearcă o surprindere a stadiului actual de dezvoltare al familiilor de protocoale MAP şi MiniMAP (cu implementarea japoneză de ultim moment, FAIS), punindu-se un accent deosebit pe MMS (Manufacturing Message Specification), componenta cea mai specifică a MAP. Se prezintă o parte din standardele utilizate în acest domeniu. Se face apoi o trecere în revistă a reţelelor de cîmp, utilizate pentru interconectarea nivelului dinspre proces al automatizărilor (incluzind traductorii şi elementele de execuţie). Se pune un accent special pe standardele FIP şi Profibus, ca fiind cele mai bine conturate pînă la apariţia standardului American ISA SP 50 (aşteptată în 1993).

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dan BUZULOIU, "Communication Networks in CIME", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 65-78, 1993.