Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


CIME and the “Open System” Integrated Infrastructure

Adrian DOMIDE

Abstract:

Lucrarea de faţă tratează alinierea infrastructurii integrate folosită în CIME, la conceptele sistemelor deschise. Principalele componente luate în considerare sînt: elementul care realizează administrarea sistemului de calcul, elementul de interfaţă cu utilizatorul, elementul referitor la serviciile sistemului de calcul, elementul care oferă serviciile de stocare şi manipulare a datelor.

Keywords:
CIME, IDPE, tehnologia informaţiei, infrastructura integrată, OSI, POSIX, sistem deschis, specificaţie deschisă, CMIS, CMIP, X WINDOW, FIMS, IFDL, OSF /Motif, GUI, client, server, OSE, RDA, IRDS.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Adrian DOMIDE, "CIME and the “Open System” Integrated Infrastructure", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 61-64, 1993.