Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 21, No. 3, 2011


Information Quality – A Challenge for e-Learning 3.0

Doina BANCIU, Monica FLOREA

Abstract:

Tranziţia de la „Citeşte pe Web” la „Citeşte/Scrie pe Web” (e-Learning 2.0), precum şi tranziţia la „Citeşte/Scrie/Colaborează pe Web” (e-Learning 3.0 sau Edutainment), caracteristicile web-ului centrat pe utilizator, pun accentul pe importanţa calităţii informaţiei în sistemele de e-Learning. Au fost propuse numeroase modele conceptuale de evaluare a calităţii informaţiei: Model conceptual pentru Calitatea Datelor - CFDQ (Wang & Strong), Modelul lui Klein, Modelul PSP/IQ, etc. Pornind de la modelul lui Wang & Strong, Alkhattabi, Neagu şi Cullen au propus un model bazat pe explorarea Web. În pofida importanţei evaluării calităţii conţinutului în sistemele de elearning, nu s-a ajuns la un consens privitor la metodele şi metricile de evaluare a calităţii informaţiei (IQ) şi a standardelor de evaluare utilizate în generaţia e-learning 3.0.

Keywords:
e-learning, web 2.0, calitatea informaţiei, modele conceptuale

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doina BANCIU, Monica FLOREA, "Information Quality – A Challenge for e-Learning 3.0", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 21(3), pp. 75-86, 2011.