Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 21, No. 3, 2011


Frequent errors identified in project proposals submitted on theme 6 – Environment (including climate change) and theme 3 – Information and Communication Technologies of the 7th Framework Programme of European Union

Doina BANCIU, Viorel VULTURESCU, Nicoleta DUMITRACHE, Daniela VASILE

Abstract:

Prezentul studiu analizează erorile frecvente ale consorţiilor ce au depus propuneri de proiecte în cadrul Programului Cadru 7 de cercetare al Uniunii Europene, tema nr. 6 - Mediu (inclusiv schimbări globale) –ENV şi tema nr. 3 – tehnologiile Comunicaţiilor şi Informaţiei (ICT) apelurile pentru propuneri din anul 2008. Analiza s-a efectuat pe mai mult de 450 de Evaluation Summary Reports, pentru fiecare criteriu de evaluare, conform grilei de evaluare a propunerile de proiecte colaborative specificată în regulile de participare la Programul Cadru 7. Erorile comune au fost clasificate în categoriile deluxe, pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 4-5 şi punctaj total între 12,0 şi 15,0; welldone - pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 3,5 si 4,5 şi punctaj total între 10,5 şi 12,0; good - pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 3,0 si 4,0 şi punctaj total între 9,5 şi 10,5; medium - pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 2,5 şi 3,0 şi punctaj total între 9 şi 9,5; weak pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 2,5 şi 3,5 şi punctaj total între 7 şi 9; garbage - pentru acele propuneri de proiecte ce au obţinut punctaj între 1 şi 3,5 şi punctaj total sub 7 puncte. Prezenta analiză a condus la concluzia că erorile făcute de cele aproape 500 de consorţii care au depus propuneri de proiecte la Programul Cadru 7 de cercetare al Uniunii Europene nu depind de domeniul ştiinţific sau topica pentru care au fost depuse ci ţin strict de tehnica de redactare a proiectului şi constituirea consorţiului care va derula acel proiect, în cazul în care acesta ar fi aprobat şi finanţat de Comisia Europeană. De asemenea, analiza a fost utilizată la construcţia platformei web de redactare a propunerilor de proiecte FP 7 şi la pre-screening tool-ului destinat utilizării de către Punctele Naţionale de Contact în sprijinirea coordonatorilor ce au depus de propuneri de proiecte în apelurile ulterioare deschise în cadrul Programului Cadru 7.

Keywords:
erori frecvente, proiecte, cercetare, Programul Cadru 7, Puncte Naţionale de Contact

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doina BANCIU, Viorel VULTURESCU, Nicoleta DUMITRACHE, Daniela VASILE, "Frequent errors identified in project proposals submitted on theme 6 – Environment (including climate change) and theme 3 – Information and Communication Technologies of the 7th Framework Programme of European Union", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 21(3), pp. 87-108, 2011.