Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 17, No. 2, 2007


Evaluation of Technical and Banking Risks Contributions

Narcis Cătălin BECIU

Abstract:

Lucrarea propune o tratare și rezolvare unitară prin aplicarea teoriei jocurilor și teoriei grafurilor, a problemei evaluării riscului tehnic și a riscului bancar la acordarea creditelor. Este dată o caracterizare axiomatică a măsurii riscului într-o viziune sistemică a problemei. Aceasta a permis aplicarea unor teorii clasice, cum sunt teoria jocurilor în analiza și evaluarea riscului. Sunt prezentate două studii de caz, axate pe problema evaluării riscului în forajul la mare adâncime și pe problema evaluării riscului la acordarea riscului bancar.

Keywords:
credit, risc, teoria jocurilor, ingineria securității, foraj de mare adâncime.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Narcis Cătălin BECIU, "Evaluation of Technical and Banking Risks Contributions", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 31-38, 2007.